Kategórie produktov

Odber noviniek

Regenerácia v Pentagrame 1. časť - harmónia, princíp Pentagramu a elementy

Regenerácia v Pentagrame 1. časť - harmónia, princíp Pentagramu a elementy

Regenerácia v Pentagrame

Nová progresívna metóda reverznej regenerácie je založená na princípoch bioinformačnej terapie a holistickom prístupe k človeku. Využíva najnovšie poznatky psychotroniky, fytoterapie, homeopatie, kryštáloterapie a biorezonancie. Nosičom bioinformácií je bylinný polykompozitný (viaczložkový) extrakt, zladený podľa určitého poriadku tak, aby pomáhal uviesť do rovnovážneho stavu všetky životné pochody v tele. Následne dochádza k celkovému posilneniu imunity a celkovej harmonizácii osobnosti človeka.

Každá rastlina, nerast a ostatné látky, ktoré možno využiť na regeneráciu, majú najväčšiu účinnosť pri určitom stupni riedenia. Vo vývoji našich prípravkov Energy sme tento princíp zohľadnili v maximálnej miere. Bioinformačné prípravky vyvinuté na základe takejto novej metódy pôsobia na ľudský organizmus v niekoľkých úrovniach súčasne. Účinné látky z rastlín ovplyvňujú telesné orgány priamo cez meridiánové prepojenie a informačné zložky rušia príčinu ochorenia pomocou biorezonancie už v informačnom poli človeka. Ich maximálna účinnosť sa prejaví prostredníctvom synergického efektu. Rovnováha sa v tele nastoľuje pomocou reverzných príznakov minulých ochorení.

Celý systém reverznej regenerácie Energy tvorí päť základných širokospektrálnych regeneračných prípravkov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a sú určené na harmonizáciu všetkých dôležitých oblastí ľudského organizmu. Slovo ,,širokospektrálny“ pritom vyjadruje, že každý prípravok regeneruje hneď niekoľko oblastí súčasne. Veľká výhoda je v kreatívnosti použitia jednotlivých prípravkov a v jednoduchosti systému, pri ktorom sa môže starať o svoje zdravie preventívne každý sám.

"Za základ zdravého života možno považovať šťastie, vnútorný pokoj, vyrovnanosť, striedmosť, mierumilovnosť a v pravý čas a na pravom mieste dobrú myseľ."

Základné princípy regenerácie v Pentagrame

Harmónia

Absolútne zdravie neexistuje. Na udržanie optimálnej kondície však treba posilňovať tie systémy, ktoré zaostávajú za ostatnými.

Obr. 1 - Krivka života

Na obrázku vidíte rozmedzie, v ktorom sa môžete pohybovať, aby ste sa cítili zdraví. Akonáhle prekročíte hranicu harmónie, dostávate sa do stavu choroby. Pôsobením negatívnych vplyvov sa harmónia z tela vytráca. Ak trvá negatívny stav dlhšie, organizmus prechádza do chronického štádia trvalej disharmónie. Hlbokým energetickým nedostatkom a disharmóniou sa napríklad vyznačuje únavový syndróm a celý rad ďalších vážnych ochorení.

Počiatky disharmónie a choroby sa začínajú vždy u energetiky tela. Bez dostatočného množstva energie nič nefunguje, nejazdí, nepohybuje sa. Prečo by mal byť biologický svet výnimkou, prečo by v ňom nemali platiť energetické zákony? Ide o pochopenie základného princípu existencie človeka a života vo vesmíre vôbec. Ani ten sa nezaobíde bez energie! Dávne civilizácie vychádzali z tohto poznatku už pred tisícročiami. Ich prírodné učenie a spôsoby regenerácie boli na vysokej úrovni, a to nielen v Oriente.

Číňania ovládali vedu o energetickej štruktúre človeka a vedeli, že presne tak, ako existuje krvný či lymfatický obeh, má ľudské telo aj obeh energetický. Rovnako ako prúdi krv v žilách a tepnách, energia preteká špeciálnymi energetickými dráhami – meridiánmi. Niektorí ľudia nie sú o existencii energetických dráh dostatočne presvedčení, napriek tomu, že učenie o nich sa objavuje v niekoľkých východných medicínach. Dráhy a body sa síce nazývajú rôzne, ale tie najdôležitejšie sa vždy zhodujú, či ide o lekárstvo čínske, indické alebo iné.

Francúzski vedci dokázali, že meridiány (energetické dráhy) skutočne existujú. Na miestach, kde by sa mali nachádzať, vstrekli do podkožia rádioaktívnu substanciu a pomocou scintigrafie videli, že ako dokonalý riečny systém pretkáva ľudské telo dvanásť meridiánov – presne na tých miestach, ktoré tradičná čínska medicína poznala už pred 3 000 rokmi.

Obr. 2 - Symbol harmónie „jing a jang“Jedným zo základných princípov čínskej filozofie je spolupráca dvoch energií – jing a jang, ktoré symbolizujú kozmické princípy monády (viď obr. 2). Jing a jang znázorňujú dve protikladné energie, tvoriace jeden celok. Každá z týchto dvoch síl obsahuje zárodok tej druhej, ktorý sa nikdy nedá celkom potlačiť a jedna energia bez druhej by sa nemohla prejaviť. Symbol predstavuje neustálu zmenu, ktorej všetko podlieha a vždy sa pretvorí v pravý opak, ako napríklad teplo v chlad alebo rast v rozpad. Tmavá časť predstavuje pasívny ženský princíp jin. Charakterizuje ho ženskosť, senzitivita, intuícia a v akcii neraz múdrejšia taktika vyčkávania. Opakom je expanzívny výbuch, vlastnosť svetlej časti monády – aktívna energia jang, typická pre mužský princíp. Pre ňu je charakteristické najmä dynamické a prudké rozširovanie smerom von, agresívnosť, analytické myslenie. Je hybnou silou premien.

Princíp Pentagramu

Podľa starých Číňanov existuje vo vesmíre päť základných druhov energie, ktoré ovplyvňujú jeho zloženie, energetickú spoluprácu planét a následne aj Zem. Číňania našli na našej planéte ich kvalitatívne zhodné symbolické prejavy, vyjadrené piatimi prvkami – oheň, voda, kov, drevo a zem. Päť prvkov sa odráža v rôznych prejavoch hmotného sveta, rovnako ako v živote človeka. Človek (mikrokozmos) ako súčasť vesmíru (makrokozmu) v sebe zahŕňa všetkých päť prvkov v určitých kombináciách. Tie ovplyvňujú jeho psychickú rovnováhu, emocionálny a zdravotný stav.

Obr. 3 - Ružica Pentagramu

Obrazec pätice všadeprítomných hybných síl (prvkov) tradičnej čínskej filozofie a medicíny, ktoré sú spojené tromi vzťahmi vzájomnosti – tvorenie, deštrukcia a ovládanie.  Súhra síl – dreva, ohňa, zeme, kovu a vody – znamená harmóniu prinášajúcu zdravie.

Ružica pentagramu je schémou energetického programu organizmu. Znázorňuje vzťahy medzi dynamikou prírody a dynamikou ľudského organizmu. Šípky ukazujú, ako sa prvky navzájom ovplyvňujú so všetkým, čo k nim patrí.

Každý prvok tvorí kladnú energiu pre ten ďalší a pôsobí deštruktívne opačným smerom, teda o jednu pozíciu ďalej. Vnútorné šípky zobrazujú tzv. okruh ovládania alebo energetickú hviezdicu, ktorá demonštruje situáciu, že všetko so všetkým súvisí.

V symbolickej ružici je ku každému prvku priradený určitý orgán a jeho párový spolupracovník, prvok, vlastnosť, zmysel, ročné obdobie a prípravok z radu Pentagramu© koncentrátov a infokozmetiky Energy. Týchto päť základných prípravkov Pentagramu© predstavuje pôsobenie na päť častí človeka (päť stupňov k zdraviu) a svojimi účinkami pokrývajú všetkých dvanásť základných energetických dráh (meridiánov), prostredníctvom ktorých sú ovplyvňované systémy detoxikácie a regenerácie organizmu človeka.

Pochopenie celého princípu Pentagramu prípravkov Energy uľahčuje systém piatich prvkov a ich vzájomného vplyvu. Obrázok č. 3 poslúži ako sprievodca pri regenerácii.

Podrobný popis elementov a jednotlivých prvkov

Drevo

Symbolizuje rast a výstavbu substancie.

 • orgány: pečeň - žlčník
 • Energy produktRegalen / Protektin
 • farba: zelená, modrá
 • chuť: kyslá
 • vlastnosť: hnev, zlosť, agresivita, malichernosť, vytrvalosť 
 • indikátor: oči
 • obdobie: jar 15. 2. až 14. 5.
 • zmysel: zrak
 • klíma: vietor

Oheň

Reprezentuje teplo, žiaru.

 • orgány: srdce - tenké črevo
 • Energy produktKorolen / Ruticelit
 • farba: fialová, červená
 • chuť: horká
 • vlastnosť: radosť, smiech, sadizmus, obavy, stagnácia reči
 • indikátor: jazyk
 • obdobie: leto 15. 5. až 14. 7.
 • zmysel: reč, hmat
 • klíma: teplo

Zem

Zodpovedá prijímaniu, ale aj ničivému prvku.

 • orgány: slezina - pankreas - žalúdok
 • Energy produktGynex / Cytovital
 • farba: žltá, hnedá
 • chuť: sladká
 • vlastnosť: sympatia, premýšľavosť, úzkosť, nervové napätie, zodpovednosť, puntičkárstvo
 • indikátor: ústa
 • obdobie: prechod leto - jeseň 15. 7. až 14. 9.
 • zmysel: chuť
 • klíma: vlhko

Kov

Symbolizuje tvrdosť, rozpínavosť a obranu.

 • orgány: pľúca - hrubé črevo
 • Energy produktVironal / Droserin
 • farba: červená, biela
 • chuť: pikantná
 • vlastnosť: skľúčený smútok, nepokoj, zmysel pre spravodlivosť, urážlivosť, plačlivosť
 • indikátor: nos
 • obdobie: jeseň 15. 9. až 14. 11.
 • zmysel: čuch
 • klíma: sucho

Voda

Reprezentuje tečúci, pohyblivý, vylučujúci prvok.

 • orgány: obličky - močový mechúr
 • Energy produktRenol / Artrin
 • farba: čierna, tmavomodrá
 • chuť: slaná
 • vlastnosť: strach, obavy, pýcha, múdrosť
 • indikátor: uši
 • obdobie: zima 15. 11. až 14. 2.
 • zmysel: sluch
 • klíma: chlad

Podrobnejší popis vzťahov medzi prvkami nájdete v knihách približujúcich orientálnu filozofiu a medicínu.

Príklady na pochopenie spojitosti jednotlivých elementov k prvkom

Nedostatočná funkcia obličiek sa navonok prejavuje strachom a znížením hladiny ostrosti sluchu.

Poškodenie pečene sa môže prejavovať hnevom, zlosťou a zníženou funkciou očí.  To napríklad spôsobuje tzv. svetloplachosť, pri ktorej podráždene reagujeme na ostré denné svetlo. Aby sme tento problém kompenzovali, nosíme tmavé okuliare, čím však neodstránime príčinu poruchy, ktorá tkvie v oslabení pečene. Do skupiny s vyšším výskytom tohto ochorenia patria športovci, ktorí v nadmernej miere užívajú anaboliká, negatívne pôsobiace na pečeň.

Vzťahy medzi jednotlivými orgánmi

Ako uvádzame v predchádzajúcom texte, všetky orgány v tele sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Podľa princípu čínskej medicíny vytvárajú súvzťažné dvojice, keď je jeden orgán hlavný a druhý je pracovný a čistiaci. Oslabenie jedného orgánu vždy znamená aj chorobu párového orgánu. Je ťažké pochopiť ich vzájomný vzťah, najmä ak je nevyhnutné pripustiť, že existujú nielen v páre, ale v celom okruhu (ružica).

Existuje celý rad vzťahov, nielen medzi orgánmi, ale aj medzi jednotlivými systémami. Všetko, čo sa odohráva vo vnútri, sa určitým spôsobom prejavuje navonok. Pozorovaním vonkajších prejavov možno posúdiť stav vnútorných orgánov, a tým pochopiť príčinu choroby.

Zapamätajte si, že energetické poruchy jednotlivých orgánov sa prejavujú v priebehu ich energetických dráh a reflexných zón. Na hlbšie pochopenie tejto problematiky je dobré zoznámiť sa s energetickými dráhami v tele, tak, ako sú známe z tradičnej čínskej medicíny. Ak sú totiž v energetickej dráhe zjavné príznaky disharmónie, potom sa bolesť môže prejavovať napríklad nielen v oblasti orgánu, ku ktorému príslušná dráha prislúcha, ale aj v celom jej priebehu. Ak sa zoznámite s existenciou energetických dráh, neprekvapí vás, že ťažkosti určitého orgánu sa prejavujú úplne inde a iným spôsobom, než by ste podľa anatómie očakávali.

Príklady vzťahov jednotlivých orgánov

1. Medzi pľúcami a pečeňou, ktorá je párovým orgánom žlčníka,  existuje spojitosť. Ak má niekto problémy so žlčníkom - je párovým orgánom pečene - mal by sa najskôr zaoberať pľúcami. Platí to aj naopak.

2. Pri problémoch s obličkami je tiež dobré zamerať pozornosť na pečeň. Pečeň a obličky tvoria v tele akúsi batériu, keď pečeň predstavuje + pól a obličky – pól. Okrem toho sú tieto dva orgány základnými piliermi detoxikácie organizmu. Keď je poškodená pečeň, obličky zvyšujú svoj výkon, pretože detoxikácia sa musí zachovať, aby sa telo nezahltilo škodlivými splodinami. Vzťah platí aj naopak.

3. Nemôžeme zabudnúť na vzťah medzi vaječníkmi a prsiami (prepojenie funguje do kríža), kedy sa nedostatočná funkcia vaječníkov môže prejaviť zväčšenými uzlinami v prsiach.

4. Dôležitý vzťah existuje aj medzi pohlavnými orgánmi a psychikou, keď sa všetky problémy v pohlavnej sfére negatívne premietajú do psychiky človeka.

5. Ak chcete mať čistú pleť a celkovo dobre vyzerať, môže klasická kozmetika poslúžiť ako doplnok starostlivosti, ale príčina úspechu je vo vnútri tela a spočíva najmä v dobrej činnosti pečene a obličiek.